JAKOŚĆ

Jakość potwierdzona certyfikatami

 Zatrudniając ponad 120 osób musieliśmy usystematyzować procesy wewnątrz firmy tak, aby wszystko działało jak w szwajcarskim zegarku, a towar docierał punktualnie do odbiorcy. W roku 2018 uzyskaliśmy status upoważnionego przedsiębiorcy AEO.
Status Authorised Economic Operator odczuwamy w naszej codziennej pracy między innymi poprzez:

  • posiadamy pozwolenie na wykonywanie czynności celnych w procedurze uproszczonej na terenie naszej firmy
  • poprzez bieżącą współpracę z urzędami procesy administracyjne realizowane są w oparciu o wypracowane procedury
  • status AEO świadczy o tym, że jesteśmy zaufanym i preferowanym partnerem biznesowym naszych Kontrahentów!

Od roku 1993 jesteśmy zrzeszeni w ZMPD – największym polskim stowarzyszeniu branży transportu drogowego.